Syndicus

Het syndicuskantoor - volledig onafhankelijk van de verkoops- en verhuurkantoren - ontvangt u graag om met u alle mogelijkheden en voorwaarden te bespreken van het beheer van uw residentie.

Het is u wellicht bekend dat de basisakte met het huishoudelijk reglement – die het juridisch statuut vormt van uw aankoop in mede-eigendom – een syndicus voorziet die dient in te staan voor het goed dagelijks beheer van de residentie.

Hierna – beknopt – enkele concrete voorbeelden van de taak, de opdrachten en verantwoordelijkheden van de syndicus:

 • Instaan voor de uitvoering van de beslissingen genomen door de mede-eigenaars en/of het administratiecomitee.
 • Erover waken dat de eventuele conciërge en/of onderhoudsdiensten correct en degelijk hun werk uitvoeren. Het spreekt vanzelf dat het kantoor instaat voor het nazicht en de controle van de gemene delen van de residenties.
 • Instaan voor de toezending van de gebruikelijke uitnodigingen aan de mede-eigenaars tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene vergaderingen, de buitengewone vergaderingen, vergaderingen van het administratiecomitee, enz.
 • Het volledig beheer waarnemen van de residenties : het bijhouden van het archief, de afrekeningen van de mede-eigendom, de rekeninguittreksels, balansen, verzekeringspremies, de regularisering van schadegevallen, het opstellen van technische verslagen, opstellen van afrekeningen per individuele eigenaar, opmaken en verzenden van de processen-verbaal van algemene en buitengewone vergaderingen, herinneringen toesturen bij achterstallige betalingen enz.

De medewerkers van het syndicuskantoor Dirk Willemyns staan – met uitzondering van woensdag en zondag – ter beschikking van de mede- eigenaars in het kantoor gelegen Sparrendreef 77 in het Zoute (naast het Dominikanenkerkje). Bovendien is er een speciaal oproepnummer dat steeds (24/24u) bij hoogdringendheid kan gebeld worden. Wij kunnen u verzekeren dat deze service door de mede-eigenaars van de residenties waarvan het beheer waargenomen wordt door het syndicuskantoor Dirk Willemyns, zeer gewaardeerd wordt!

Kortom, u kan op een eerlijk, correct en nauwgezet beheer van uw residentie rekenen in nauwe samenwerking met alle mede-eigenaars en in een prettige, ontspannen sfeer.

Het spreekt vanzelf dat het syndicuskantoor Dirk Willemyns zich graag te uwer beschikking houdt voor het verstrekken van alle verdere inlichtingen.

Enkele referenties waarvan DIRK WILLEMYNS SYNDIC het beheer waarneemt:

 • "Belle Rive", Albertstrand
 • "Cleydale", Knokke-Zoute
 • "Cortina", Knokke-Zoute
 • "Les Capucines", Knokke-Zoute
 • "Casa Lena" II, Knokke-Zoute
 •  "Christina", Albertstrand
 • "Church Hill", Knokke
 • "Clifton", Knokke-Zoute
 • "Domaine de l'Ermitage", Knokke-Zoute
 • "East Bay", Knokke-Zoute
 •  "Elisabeth", Knokke-Zoute
 • "Garden House", Knokke-Zoute
 • "Green Fields", Knokke-Zoute
 • "Green Point" I, Albertstrand
 • "Green Point II", Albertstrand
 • "Greenway", Albertstrand
 • "Grimaldi", Albertstrand
 • "Jean Bart", Albertstrand
 • "Kathleen", Knokke
 • "Lobelia", Knokke
 • "Mazarin", Alberstrand
 • "Meerkoet", Knokke
 • "Océanide", Knokke-Zoute
 • "Onyx", Knokke
 •  "Picardy", Knokke-Zoute
 • "The President", Knokke-Zoute
 • "Oud Zoute", Knokke-Zoute
 • "La Porte Rouge", Knokke-Zoute
 • "Le Rallye", Alberstrand
 • "Richmond", Knokke-Zoute
 • "Rose des Vents" I, Knokke-Zoute
 • "Rose des Vents" II, Knokke-Zoute
 • "Salobre" Knokke
 • "Seawind", Knokke-Zoute
 • "Somerset", Knokke-Zoute
 • "Tennis Gardens" domein, Knokke-Zoute
 • "Eastdale", Knokke-Zoute
 • "Sandown", Knokke-Zoute
 • "Eastgreen", Knokke-Zoute
 • "Brighstone", Knokke-Zoute
 • "Vent du Large", Knokke-Zoute
 • "Walton", Knokke
 • "West End", Knokke-Zoute
 • "Zomerlust", Knokke-Zoute
 • "Katelijne", Knokke-Zoute
 • "Saint-Paul", Knokke-Zoute
 • "Zegemeer", Albertstrand
 • "Tudor", Knokke-Zoute
 • "Versailles", Knokke-Zoute
 • "Sylt", Knokke-Zoute
 • "The White House", Knokke-Zoute
 • "Shakespeare", Knokke-Zoute
 • "Zoutelaan 74", Knokke-Zoute
 • "Farida", Knokke