Nieuws Knokke

Zoute Air Trophy

Ter hoogte van het Zwin bevond zich tot 1960 het “Zoute Aérodrome” waar vliegtuigen uit België, Nederland, Duitsland of zelfs Engeland toestroomden. Zij die het gekend hebben spreken er nog steeds met nostalgie over.
Suzy Lippens, moeder van Burgemeester Léopold Lippens en één van de eerste Belgische vrouwelijke piloten, vloog er op geregelde basis.
58 jaar zijn inmiddels verstreken sinds het vliegveld de deuren sloot en niks – of toch bijna niks – herinnert hier nog aan. Toch blijven zij die het gekend hebben erover dagdromen.

Van 14-17 juni schrijft Knokke-Heist een nieuwe pagina in haar luchtvaartgeschiedenis wanneer vliegtuigen weer haar richting uitvliegen om er op het strand te landen.
Traag en met veel precisie zullen de piloten op het zand landen, opstijgen en pogen een zo kort mogelijke afstand neer te zetten. Het wordt de eerste wereldwijde “Short Take Off and Landing” (STOL) wedstrijd op strand. Misschien worden zelfs een aantal nieuwe records gebroken. Het evenement zal hoedanook garant staan voor unieke en onverwachte beelden.

Gezien het evenement volledig in het teken van de luchtvaart staat, komt er ook een "Pilots’ Club", evenals exposities, waaronder ook een kunstbeurs gewijd aan kunst in verband met de luchtvaart. 

Meer info: www.zouteairtrophy.com

Verhuurder mag vanaf 2019 drie maanden huurwaarborg vragen

Wie een woning wil huren, zal vanaf 2019 niet langer maximaal twee maar drie maanden huurwaarborg moeten ophoesten. Om te vermijden dat inkomenszwakkere huurders daardoor uit de boot vallen, komt er tegelijk een renteloze en anonieme huurwaarborglening. Dat zijn enkele punten in het ontwerp van het Vlaams Huurdecreet dat de Vlaamse regering vandaag definitief heeft goedgekeurd. De nieuwe regels gaan in op 1 januari 2019 en niet zoals eerder gepland op 1 september 2018.

Het nieuwe huurdecreet is de bundeling van spelregels tussen huurders en verhuurders. Sinds de zesde staatshervorming is die bevoegdheid naar de gewesten overgeheveld. Het nieuwe decreet moet de belangen van huurders en verhuurders verzoenen. Zo rekent de huurder bijvoorbeeld op een bepaalde woonzekerheid en wil de verhuurder van zijn kant graag een behoorlijk rendement.

Lang gediscussieerd
Over het nieuwe huurdecreet is lang gediscussieerd. De regering-Bourgeois keurde het decreet vorige zomer al goed. Toen was er veel te doen over de verhoging van de huurwaarborg van twee naar drie maanden. Die verhoging moet de kans op huurschade of wanbetaling voor de verhuurder verkleinen. Maar critici vreesden dat de maatregel een drempelverhogend effect zou hebben voor sommige huurders. Ook coalitiepartner CD&V was kritisch. De partij drong daarom aan op de invoering van een renteloze huurwaarborglening.

"Lening is anoniem en renteloos"
Die lening komt er ook. "De huurwaarborglening is een anonieme en renteloze lening voor huurders en een instrument dat hen toelaat een huurovereenkomst af te sluiten met een private verhuurder en dus hun toegang tot de private huurmarkt bevordert", legt minister Homans uit. De lening zal aangevraagd kunnen worden bij het Vlaams Woningfonds. De huurder moet de lening op twee jaar terugbetalen (al is die termijn met zes maanden verlengbaar). De aanvrager moet wel aan enkele voorwaarden voldoen. Zo mag hij geen onroerende goederen bezitten en moet hij voldoen aan de inkomensvoorwaarden voor de bescheiden huur.

"Win-winverhaal"
Bij CD&V reageert men tevreden op de invoering van de renteloze lening. "De huurwaarborglening wordt een belangrijk instrument in het versterken van de huurmarkt en de kwetsbare huurder", zegt Vlaams parlementslid Katrien Partyka. Zij spreekt van een "win-winverhaal voor zowel huurder als verhuurder".

Het nieuwe decreet bevat voor de rest eten en drinken voor zowel huurders als verhuurders. Zo kan de verhuurder de huurprijs enkel indexeren, behalve wanneer hij energiebesparende investeringen doet. Op die manier zullen woningen energiezuiniger worden. Gebruikskosten, zoals de kosten voor een lift of het onderhoud van gemeenschappelijke delen, zijn ten laste van de huurder. Die is ook verantwoordelijk voor herstellingen aan de woning als hij de schade zelf heeft veroorzaakt.

Negen jaar
Verder blijft de huurovereenkomst van negen jaar de regel. Huurovereenkomsten van korte duur blijven wel mogelijk, maar kunnen voortaan expliciet opgezegd worden door de huurder. En wanneer een woning niet voldoet aan de kwaliteitsnormen kan de huurder de huurovereenkomst nietig laten verklaren en kan hij de terugbetaling van huurgelden eisen.

Het decreet regelt ook de huurovereenkomsten voor studentenhuisvesting. Die regels zijn ook aangepast aan nieuwe samenlevingsvormen. Zo zijn er een aantal specifieke bepalingen rond medehuur opgenomen (bv. regelingen bij scheidingen, nieuwe samenwonende partners, samenwonen met vrienden, ...). Dat zijn zaken die ontbraken in de vroegere federale huurwetgeving.

Bron: Demorgen.be

Nieuwe RR'n vanaf deze week. Dit zijn de spelregels

Vanaf 1 juni 2018 wordt de koopbelasting voor een gezinswoning verlaagd. Vanaf dan betaal je een verlaagd tarief van 7%. “Wie de aankoop van een huis of appartement uitgesteld heeft, mag op twee oren slapen”, aldus Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein. Bij een woning van 250.000 euro bespaar je al snel 7.500 euro uit.

Vanaf 1 juni 2018 worden de Vlaamse registratierechten, ook wel schrijfgeld genoemd hervormd. Tot nu sprak men voor kleine woningen met een kadastraal inkomen lager dan 745 van een ‘klein beschrijf’. De registratierechten bedroegen 5% van de verkoopwaarde. Bij een ‘groot beschrijf’ was dat 10% van de verkoopwaarde. Vanaf 1 juni bedraagt de koopbelasting 7%. “Zo willen we meer mensen de kans geven om een eigen woning te kopen”, legt Tommelein uit.

7% registratierechten

Het standaardtarief voor een gezinswoning zakt van 10% naar 7%. Hieraan zijn enkele voorwaarden gekoppeld:

- Het moet gaan om je enige woning waar je binnen de twee jaar intrekt.
- Heb je al een gezinswoning? Dan moet je die binnen het jaar verkopen om recht te hebben op de 7% registratierechten bij aankoop van een nieuwe gezinswoning.
Voor tweede verblijven en investeringsvastgoed blijft het tarief 10%, tenzij je jouw huis of appartement binnen drie jaar verhuurt via een sociaal verhuurkantoor (SVK) voor minstens negen jaar. Dan heb je ook recht op het tarief van 7%.

Verminderde registratierechten

Het standaardtarief bedraagt 7%, maar in bepaalde gevallen heb je recht op verminderde registratierechten:

- Als je jouw gezinswoning energetisch renoveert, betaal je maar 6% in plaats van 7% registratierechten.- Als je onroerend erfgoed koopt om er zelf in te wonen, betaal je maar 1% registratierechten op voorwaarde dat je binnen de vijf jaar 6% van de aankoopprijs opnieuw investeert.
- Koop je een woning met een maximale aankoopprijs van 200.000 euro? Dan betaal je geen registratierechten op de eerste schijf van 80.000 euro en krijg je dus een korting van maximaal 5.600 euro.
Voor woningen of appartementen in de Vlaamse rand of in de kernsteden (Aalst, Antwerpen, Boom, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Sint-Niklaas, Turnhout en Vilvoorde) krijg je deze korting bij een aankoopprijs tot 220.000 euro.

Bron: hln.be